Uczestnictwo uczniów klas siódmych i  ósmych w międzynarodowych zawodach umiejętnosci branżowych na terenie Amber Expo i Polsat Plus Arenie  było niezwykłą możliwością zapoznania się z najnowszymi rozwiazaniami i technologiami w ksztalceniu i szkoleniu zawodowym.