W zwiąku z żałobą i uczczeniem pamięci zmarłego Prezydenta naszego miasta Pana Pawła Adamowicza, w dniach 16 - 18 stycznia 2019 r w szkole nie będzie używany dzwonek na rozpoczęcie i koniec lekcji. Prosimy o samodzielne kontrolowanie czasu i punktualne stawianie się na poszczególne lekcje.