Drodzy Ósmoklasiści,
przypominamy, że 10 lipca upływa termin składania wniosków i świadectw przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych. Natomiast od 31 lipca do 4 sierpnia br. to czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkół, w tym zamianę, do których będą kandydować. Pilnujcie terminów!