bu-2023.jpg
RADA RODZICÓW OGŁASZA NABÓR PROJEKTÓW NA BUDŻETUCZNIOWSKI 2022 /2023
Zgłaszanie projektów do dnia: 31.03.2023 r.
Głosowanie do dnia 21.04.2023 r
Realizacja Projektów do 31.05.2023 r.
Projekty - zgodne ze statutem szkoły związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, kulturalną, sportową, wspieraniem funkcjonowania szkoły i uczniów.
Zgłaszanie propozycji projektów:
-> przez uczniów.
-> Klasy 0 - 3 wymagane jest wsparcie rodzica