Dzień dobry. 

Oto kolejne propozycje do wspólnej zabawy. 

  • Piosenka „Biały słoń”:     karaoke piosenki
  • Wysłuchajcie uważnie piosenki i mówcie jej treść oraz budowę;
  • Nauczcie się ją śpiewać;
  • Śpiewając piosenkę wyklaszczcie jej rytm;
  • Dla ułatwienia zapamiętania słów spróbujcie pokazywać to, o czym śpiewacie:

Na pewno o tym wiesz

Grozimy palcem wskazującym w rytmie piosenki

Że siedem gór jest gdzieś

Rozglądamy się w poszukiwaniu gór

Za nimi wielki zwierz

Pokazujemy rękoma jaki wielki jest ten zwierz

Na rower wsiadł i gna

Udajemy, że wsiadamy na rower i biegniemy w miejscu

Ojej, to biały słoń

Łapiemy się za głowę i kiwamy nią na boki

Do niego szybko goń

Wskazujemy palcem w przód i szybko biegniemy w miejscu

Ma trąbę tam gdzie nos

Pokazujemy, jak rośnie nam trąba

I ogon w skos.

Przez wspięcie na palce robimy w tył zwrot i pokazujemy ręką ogon słonia

  • Gdy już dobrze zapamiętacie piosenkę, proponuję ćwiczenie dykcyjne – śpiewajcie wg wzoru (wszystkie samogłoski są takie same):

A

Na pawna a tam wiasz, ża siadam gar jast gdziaś, za nama wialka zwiarz, na rawar wsiadł a gna…

E

Ne pewne e tem wiesz, że siedem ger jest gdzieś, za neme wieke zwierz, na rewer wsiedł i gne…

I

Ni piwni i tim wisz, żi sidim gir jist gdziś, za nimi wilki zwirz, ni riwir wsidł i gni…

O

No powno o tom wiosz, żo siodom gor jost gdzioś, zo nomo wiolko zwiorz, no rowor wsiodł o gno…

U

Nu puwnu u tum wiusz, żu siudum gór just gdziuś, zu numu wiulku zwiurz, nu ruwur wsiudł u gnu…

Y

Ny pywny y tym wysz, ży sydym gyr jyst gdzys, zy nymy wylky zwyrz, ny rywyr wsydł y gny…

  • Zapraszam do zabawy przy muzyce:

https://www.youtube.com/watch?v=pKqnSRDzkgw