akcja-zima2023.png

Oferta

„AKCJA ZIMA 2023”

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty AKCJA ZIMA 2023 w dwóch turnusach:

turnus I. – 16.01 -20.01.2023

turnus II. - 23.01-27.01.2023

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Dragana 2

2. Półkolonie organizowane przez ZSP 8 skierowane są wyłącznie do uczniów klas 1-3 z SPnr8 w Gdańsku

3. O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez link aktywny na stronie szkoły oraz FB ZSP8

Rozpoczęcie rekrutacji:

· rozpocznie się w dniu 28.12.2022r od godziny 20:00

link do zapisów:  https://forms.gle/g3XsMrQK6y7YhyaY8

· do dnia 06.01.2023 r. do godziny 15:00

4.Informacje o rekrutacji:

  • Obowiązuje wypełnienie danych w kwestionariuszu poprzez link, który będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły ZSP8 oraz FB szkoły

Kryteria rekrutacji;

- Rodzice dziecka oboje pracujący

-Rodzic samotnie wychowujący dziecko

-Wielodzietność „3+”

  • Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń

  • Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka, tj. do dnia 09.01.2023r. (poniedziałek)
  • Karta kwalifikacyjna na półkolonie, będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły

4. Zebranie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych odbędzie się dnia 12.01.2023r. (czwartek) o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa. Obowiązkowo również należy przynieść kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dowód wpłaty za wyżywienie (drugie śniadanie, obiad).

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym dokonują wpłaty na swoje konto obiadowe z dopiskiem AKCJA ZIMA 2023 i datę turnusu. Pozostali po podpisaniu umowy obiadowej otrzymają numer konta na który dokonają wpłaty.

5. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi:

140zł – opłaty za program, płatne w dniu zebrania

60 zł - drugie śniadanie, obiad, płatne przelewem na konto.