"AKCJA LATO 2023" - OFERTA

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdańsku zaprasza do skorzystania z oferty AKCJA LATO 2023 w dwóch turnusach:

turnus I. - 26.06-30.06.2023

turnus II. - 03.07-.07.07.2023

Zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Dragana 2

2. Półkolonie organizowane przez ZSP 8 skierowane są przede wszystkim do uczniów klas 1-3

z SPnr8 w Gdańsku

3. O przyjęciu kandydata decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez link aktywny na stronie szkoły oraz FB ZSP8

Rozpoczęcie rekrutacji:

· rozpocznie się w dniu 13.06.2023r od godziny 15:00 poprzez link na dole strony

· do dnia 16.06.2023 r. do godziny 24:00

4.Informacje o rekrutacji:

· Obowiązuje wypełnienie danych w kwestionariuszu poprzez link, który będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły ZSP8 oraz FB szkoły

Kryteria rekrutacji:

- Rodzice dziecka oboje pracujący

- Rodzic samotnie wychowujący dziecko

- Wielodzietność „3+”

- Uczeń kasy 1-3

· Pierwszeństwo w rekrutacji mają dzieci, które spełniają podane kryteria

W sytuacji kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, o przyjęciu na półkolonie będzie decydowała kolejność zgłoszeń

· Po zakończeniu rekrutacji zostanie wysłana informacja o zakwalifikowaniu dziecka,

tj. do dnia 19.06.2023r. (poniedziałek) do godziny 24.00

· Karta kwalifikacyjna na półkolonie, będzie do pobrania na stronie internetowej szkoły

5. Zebranie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych odbędzie się dnia 21.06.2023r. (środa) o godz. 18.00.
Obecność obowiązkowa
. Obowiązkowo również należy przynieść kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz dowód wpłaty za wyżywienie (drugie śniadanie, obiad).

Uczniowie korzystający z obiadów w roku szkolnym dokonują wpłaty na swoje konto obiadowe z dopiskiem AKCJA LATO 2023 i datę turnusu. Pozostali po podpisaniu umowy obiadowej otrzymają numer konta na który dokonają wpłaty.

6. Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi

200zł – program ( płatne gotówką w dniu zebrania)

75 zł -drugie śniadanie, obiad ( płatne przelewem )

Koszt łącznie 275zł

LINK DO ZAPISÓW: